NEN2990

Eindcontroles na asbestverwijdering conform NEN2990

De overheid heeft de laatste jaren steeds meer aandacht besteed aan het asbest wat verwerkt is in gebouwen en objecten. Asbest is een natuurproduct wat schadelijk kan zijn voor mens en milieu. Nadat er een asbestinventarisatierapport is opgesteld mag de asbesthoudende toepassing verwijderd worden door een asbestsaneringsbedrijf. Dit bedrijf voert de asbestsanering uit conform de vigerende wet- en regelgeving.

Nadat het asbest is verwijderd moet een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium een eindcontrole komen uitvoeren. Deze eindcontrole wordt uitgevoerd door een hiertoe bevoegd persoon van het laboratorium.

De laborant neemt eerst al het papierwerk door wat het asbestsaneringsbedrijf bij zich moet hebben. Nadat al het papierwerk is gecontroleerd zal de laborant zich klaarmaken om het ‘’containment’’ in te gaan. Wanneer de laborant het containment betreed zal hij eerst een visuele inspectie uitvoeren om te controleren of dat al het asbesthoudende materiaal goed verwijderd is, tevens zal hij controleren of dat alle andere locaties stofvrij zijn waardoor er geen mogelijkheid meer ontstaat dat hier asbestvezels achter kunnen blijven. Indien de laborant de visuele inspectie tot een goed einde heeft gebracht en hij er van overtuigd is dat de luchtmonsterpompen aan kunnen worden gezet zal hij tot deze actie overgaan. De luchtmonsterpompen dienen 2 uur lang lucht aan te zuigen om zodoende een beeld te kunnen krijgen van de huidige vezelconcentratie in de lucht. Als blijkt dat de vezelconcentratie in de lucht onder de grenswaarde zit dan zal het containment worden goedgekeurd waarna er een vrijgavecertificaat wordt afgegeven. Op dit certificaat staat onder andere de volgende informatie:

  • Adresgegevens;
  • Verwijderde asbesthoudende toepassing;
  • Een plattegrondtekening van de situatie;
  • Foto’s van het containment.

Bij een sanering van een asbesthoudende toepassing in de buitenlucht zal de laborant zijn visuele inspectie uitvoeren in het (met lint) afgebakende werkgebied. Wanneer de laborant het werkgebied visueel in orde bevindt zal er eveneens een vrijgavecertificaat worden opgemaakt en afgegeven aan het asbestsaneringsbedrijf. Hierna mag het asbestsaneringsbedrijf haar werkgebied opruimen. Op het vrijgavecertificaat staan dan weer de eerder vermelde informatie.