NEN5896

Bemonsteren en analyses van mogelijk asbesthoudende producten conform NEN5896

Wanneer er tijdens een inspectie of een asbestinventarisatie een vermoeden is dat een materiaal asbesthoudend is dan wordt deze aangemerkt als ‘’asbestverdacht’’. Het materiaalmonsters wordt aangeleverd aan het laboratorium waarna deze geanalyseerd wordt. De analyse wordt uitgevoerd middels Polarisatie-Licht-Microscopie waarbij er wordt gezocht naar asbestverdachte vezels. Deze vezel wordt geprepareerd waarbij er middels speciale vloeistoffen wordt gekeken of dat deze de kenmerken heeft van asbest. Wanneer dit overeenkomt met de vigerende wet- en regelgeving zal zowel de asbestsoort alsmede het gewichtspercentage worden aangegeven op het analysecertificaat.