Analyses uitvoeren middels SEM-EDS

Scanning Electronen Microscopie

De wet- en regelgeving veranderd continu. Doordat de eisen aan de eindcontroles steeds meer veranderen en er steeds hogere eisen aan kwaliteit worden gesteld is een SEM van essentieel belang voor een laboratorium.

Middels deze techniek kunnen lucht- en kleefmonsters worden geanalyseerd conform de vigerende maar ook de vernieuwde wet- en regelgeving welke in de maak is.

Door een lucht- en/of kleefmonster te laten analyseren middels de SEM-EDS kunnen de schadelijke asbestvezels in kaart worden gebracht waarna er een analysecertificaat kan worden opgesteld. Op dit analysecertificaat staat ‘’het risico’’ vermeld wat eventuele gebruikers van een pand lopen.